..:: ÜÇÜNCÜL MEVZUAT
GERİ
Üst Yönetici Rehberi
Kamu İç Denetim Standartları
Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları
Kamu İç Denetim Birim Yönergesi
Kamu İç Denetim Raporlama Standartları
Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Calışma Esas ve Usulleri
Kamu iç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller
Kamu İç Denetim Planı ve Program Hazırlama Rehberi
Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi
Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi (2008-2010)
Kamu İç Denetim Rehberi (Taslak)
Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Kıdemlerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller
İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No : 1)
İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No : 2)
İç Denetçi Adaylarının Belirlenmesinde Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No : 3)
Kamu İç Denetim Terimleri Sözlüğü (Public Internal Audit Glossary)  
Kamu İç Denetçi Sertifikasının İptaline İlişkin Esas ve Usuller  
2011-2013 Dönemi Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi
İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında 2 Sıra Numaralı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No : 4)
İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
   
 

Web Sorumlusu : Gökhan KARAKÖSE
Hâkim - Bakanlık İç Denetçisi

Webmaster : Orhan İLGEN
İç Denetim Bİrimi Başkanlığı, Şube Müdürü
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz