..:: YAYINLANAN GENEL RAPORLAR
Rapor No Konu
2009/02

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilen işlemlere yönelik inceleme raporu

2010/01

Personel Genel Müdürlüğü – Hakim Adaylığı sürecinin irdelenerek bu sürecin daha verimli ve etkin hale getirilmesi için icap eden değişikliklerin tespitine ilişkin inceleme raporu

2010/02
Personel Genel Müdürlüğü - İcra Müdürlüğü Bürosunun Faaliyetleri ve genel olarak İcra İflas Sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin inceleme raporu
2010/04
Bilirkişilik sistemindeki sorunların tespiti ile çözüm önerisi geliştirilmesi ile ilgili inceleme raporu
2011/05
Mevcut Mahkemeler Teşkilatı Yapısının, Asliye - Sulh ayrımı kaldırılarak ihtisaslaşmayı da içerecek şekilde "Hukuk" ve "Ceza" mahkemeleri biçiminde düzenlenmesinin olası etkileri ile ilgili inceleme raporu
2012/02
Bakanlığımız birimlerinde "İç Kontrolün" hayata geçirilmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili inceleme raporu
2012/03
Aile ve Çocuk Mahkemelerinde İstihdam edilen uzmanların (Psikolog, Pedagog, Sosyal Çalışmacı ve Sosyal Hizmet Uzmanı) verimliliklerinin azami seviyeye çıkarılması konusunda yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerisi geliştirilmesiyle alakalı inceleme raporu
2012/04
Bakanlık Yemekhane Hizmetleri inceleme raporu
2013/03
Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarıyla ilgili uygulamaların ve eksikliklerin tespiti konulu inceleme raporu
 

Web Sorumlusu : Gökhan KARAKÖSE
Hâkim - Bakanlık İç Denetçisi

Webmaster : Orhan İLGEN
İç Denetim Bİrimi Başkanlığı, Şube Müdürü
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz